Logotype for print

Nya faktablad hjälper konsumenten förstå rätten till personförsäkring

2017-09-07

Nya informationsblad ska hjälpa konsumenten att förstå försäkringsföretagets beslut om att neka personförsäkring.

En individ som ansöker om en personförsäkring ska kunna känna sig trygg med att denne erbjuds ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt utifrån sina försäkringsmedicinska förutsättningar. En förutsättning för detta är väl utformade beslutsmotiveringar. Samtidigt kan det för konsumenten vara svårt att förstå sina  rättigheter eller hur försäkringsföretagets riskbedömning går till.

Svensk Försäkring har därför tagit fram två informationsblad som i form av frågor och svar vill ge generell information om riskbedömning. Informationen är ett komplement till den information som lämnas av försäkringsbolag. Det ena bladet är utformat för vårdnadshavare som ansöker om barnförsäkring medan det andra bladet är inriktat på vuxenförsäkring.

Bakgrund

I Svensk Försäkrings rekommendation om information när personförsäkring nekas ges försäkringsföretagen möjlighet att hänvisa till information om riskbedömning och riskklassificering framtagen av Svensk Försäkring. Rekommendationen träder i kraft den 1 januari 2018.