Logotype for print

Ny oberoende tjänst visar vad din individuella tjänstepension kostar

2017-05-17

Konsumenternas Försäkringsbyrå kompletterar nu Pensionsguiden med individuella tjänstepensioner. I en helt ny tjänst kan du beräkna JämförPris på olika individuella tjänstepensioner, det vill säga vad de kostar dig i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald.

Fler konsumenter har kollektivavtalad tjänstepension än individuell. Men sett till premievolym så utgör de individuella tjänstepensionerna en nästan lika stor del av pensionsmarknaden.

Villkor och avgifter skiljer sig mycket åt mellan olika individuella tjänstepensioner men om du har fribrev från tidigare arbetsgivare så kan det finnas möjlighet att flytta eller återköpa dem.