Logotype for print

Liten effekt av höjt sjuktak i praktiken

2017-09-17

I den kommande budgetpropositionen föreslår regeringen att taket höjs i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018 efter en överenskommelse med vänsterpartiet.

– Förändringen kommer i praktiken ha liten effekt eftersom ca 90 procent av alla anställda redan är försäkrade över inkomsttaket via parternas inkomstförsäkring, säger Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom på Svensk Försäkring. 

Det höjda inkomsttaket gynnar grupper som saknar kollektivavtal på sin arbetsplats (ca 10 procent av alla anställda) samt egenföretagare. 

Höjningen av taket innebär att de avtalsenliga försäkringarna träder in vid lite högre inkomstnivåer vilket innebär att arbetsmarknadens parter inte behöver försäkra inkomster i det inkomstintervallet.