Logotype for print

Klimatanpassning 2017 samlade många klimataktörer

2017-06-13

Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade den 8 juni en ny kartläggning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Uppsala är Sveriges mest klimatanpassade kommun, tätt följd av Lomma och Stockholm.

Under seminariet presenterades rapporten ”Klimatanpassning 2017 – så långt har kommunerna kommit”, en enkätundersökning och kommunrankning. Priser delades ut till Uppsala, Lomma och Stockholm.

Meteorolog Martin Hedberg talade om ett klimat i förändring och de utmaningar vi står inför. Anna Jonsson från SMHI berättade om en webbaserad lathund som SMHI utvecklar. 

Måns Enander från Länsstyrelsen i Västmanland beskrev hur länsstyrelsen kan stötta kommunernas anpassningsarbete. Emelie Gullberg från Sveriges Kommuner och landsting talade om kommunernas förutsättningar och behov för att arbeta med klimatanpassning. 

Per Ahlström gav konkreta exempel på hur detta arbete kan gå till när han beskrev hur Mariestads kommun arbete med att ta fram en klimatanpassningsplan.   

Staffan Moberg från Svensk Försäkring presenterade några av Klimatanpassningsutredningens förslag.  I den avslutande paneldiskussionen medverkade utöver kommunföreträdare även Mats Nordenskjöld (If), Gilbert Nordenswan (Svenskt Vatten) och Karin Willis, (Länsstyrelsen Stockholm).