Logotype for print

Hur gäller försäkringar vid terrorhändelser?

2017-04-12

De flesta konsumentförsäkringar täcker skador orsakade av terrorhändelser. Även företagsförsäkringar täcker dessa skador, men villkoren varierar mellan bolagen. Det är viktigt att de som berörts av den tragiska händelsen i Stockholm den 7 april kontaktar sitt försäkringsbolag, för att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall.

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige ett mycket gott försäkringsskydd för terrorhändelser. De flesta konsumentförsäkringar ersätter skador på både sak och person.

Konsumenter som har råkat ut för skador i samband med den tragiska händelsen som ägde rum i Stockholm fredagen den 7 april kan i de allra flesta fall få ersättning från de vanligaste konsumentförsäkringarna i enlighet med gällande villkor. Det kan till exempel gälla försäkringsmoment som krisstöd eller reseskydd som finns i hemförsäkringen.

De skador som lastbilen orsakade, till följd av trafik, hanteras som en trafikförsäkringsskada.

De företag som råkade ut för skador eller avbrott i sin verksamhet i samband med händelsen kan vara berättigade till ersättning från sin företagsförsäkring. Villkoren för företagsförsäkringar varierar mellan försäkringsbolagen, varför det är viktigt att vända sig till sitt eget försäkringsbolag för besked.