Logotype for print

Glädjande att Min Pension lyfts fram som ett gott exempel

2017-03-08

Svensk Försäkrings dotterbolag Min Pension lyfts fram som ett lyckat privat-offentligt samarbete i Statskontorets antologi.

Statskontoret har publicerat en antologi: ”Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel”.  Syftet med antologin är att ge inspiration till myndigheter om samverkan för att utveckla den statliga förvaltningen. I antologin uppmärksammas Svensk Försäkrings dotterbolag Min Pension som ett mycket framgångsrikt exempel på privat-offentligt samverkan mellan pensionsbranschen och Pensionsmyndigheten.

Min Pension har en unik position på pensionsinformationsområdet och vi är glada att sam­arbetet mellan staten och branschen uppmärksammas på detta sätt

Samarbetet har ut­vecklats allteftersom sedan starten 2004 och bedrivs nu på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Min Pension syftar till att ge begriplig, individuell och samlad pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige och täcker idag 99 procent av det totala pensionskapitalet. Antal användare ökar stadigt och uppgår till 2,85 miljoner registrerade användare. Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsaktörerna i Min Pension är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina med­borgare högkvalitativ individuell pensionsinformation.

- Fokus framöver är att fortsätta ut­veckla tjänsten så att den blir allt bättre på att möta pensions­spararnas för­ändrade behov, säger Anders Lundström, vd på Min Pension.

Under 2017 kommer en stor uppgradering av Minpension.se att göras. Parallellt med detta undersöker Min Pension och Pensionsmyndigheten förutsättningar och möjligheter att påbörja utvecklingen av en tjänst som ska finnas på Minpension.se som ska underlätta för individer som planerar att börja ta ut sin pension. Min Pension bedriver också ett pilotprojekt för att digitalt kunna hantera s.k. flyttblad till sparare med information om pensionsförsäkringars värde som är en följd av Svensk Försäkrings rekommendation på området. 

Min Pension är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring och verksamhet regleras genom ett samarbetsavtal mellan staten och Svensk Försäkring. Enligt detta avtal finansierar staten hälften och anslutna pensionsaktörer den andra hälften.

Du laddar ner antologin på statskontoret.se