Logotype for print

Fullmaktskollen nominerad till eDiamond Award 2017

2017-09-26

Fullmaktskollen har nominerats till priset eDiamond Award 2017. Priset delas ut av publikationen Offentliga Affärer till den organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.

– Det är glädjande att Fullmaktskollen uppmärksammas genom denna nominering. Fullmaktskollen är en unik e-tjänst som tagits fram i samarbete mellan försäkrings-branschen och Pensionsmyndigheten, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Tjänsten ger kunderna en överblick och kontroll över sina fullmakter på liv- och pensionsområdet på ett sätt som inte går med dagens pappershantering. 

Fullmaktskollen i Sverige AB ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten har finansierat uppbyggnaden och verkar också som ordförande i bolaget.