Logotype for print

Försäkringsföretagen behöver tydlighet i sin behandling av personuppgifter

2017-09-01

I ett yttrande om förslag till en ny dataskyddslag föreslår Svensk Försäkring att det av tydlighetsskäl bör införas en uttrycklig reglering för försäkringsföretagens behandling av personuppgifter.

Försäkringsföretagen behöver behandla personuppgifter för att göra en nödvändig riskbedömning, reglera skada när en försäkringshändelse inträffar och säkerställa att försäkringstagarkollektivet inte utsätts för bedrägeri. Att ha tillgång till personuppgifter från det att en person vill köpa en försäkring till det att ersättning betalas från försäkringen är nödvändigt för försäkrings­företagen för att kunna fullgöra sina åtaganden mot kunden. Svensk Försäkring anser att det av tydlighetsskäl bör införas en uttrycklig reglering för försäkringsföretagens behandling av personuppgifter.