Logotype for print

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar feltänkt

2017-04-14

"Förslaget om att beskatta sjukvårdsförsäkringen är helt igenom feltänkt och kontraproduktivt". Det framför Svenskt Näringsliv i en debattartikel på SvD.se.

Svenskt Näringsliv skriver i debattartikeln att sjukvårdsförsäkringen bidrar till att hålla nere sjukfrånvaron. Det gäller inte minst för mindre företag som är mycket sårbara för längre sjukfrånvaro hos medarbetarna. "Redan att avdragsrätt saknas för kostnaden är obegripligt. Att dessutom införa förmånsbeskattning straffar dessa tjänster ytterligare". Det skriver Catharina Bäckström, socialförsäkringsexpert, och Mats Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

- Det är tydligt att sjukvårdsförsäkringen har kommit att fylla en viktig roll för många arbetsgivare i deras arbete med arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder. Det är tråkigt att regeringen inte tar till sig det, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Läs debattartikeln: "Fel med straffskatt på sjukvårdsförsäkringar"