Logotype for print

Finansskatten slår hårt mot jobben i försäkringsbranschen

2017-02-09

Utredningen om skatt på finanssektorn föreslår att en extra skatt införs för företag som omsätter finansiella tjänster. Skatten slår hårt mot jobben i finanssektorn. Tusentals jobb riskerar att försvinna.

Konsultbolaget Copenhagen Economics beräknar att 16 000 jobb kommer att försvinna som en följd av den föreslagda finansskatten. Det motsvarar vart femte arbete inom finansbranschen. En extra löneskatt på 15 procent innebär att kostnaden per anställd kommer att öka med i genomsnitt 60 000 kronor per år.

Den ökande digitaliseringen innebär redan i dag att många arbetstillfällen inom försäkringsbranschen riskerar att försvinna. Det gäller främst arbeten inom skadereglering, administration och rådgivning. De kommer sannolikt i allt högre grad att ersättas av automatiserade verktyg.

Digitaliseringen innebär även att det i dag är möjligt att flytta verksamhet utomlands. Detta kan leda till att de företag inom bank- och försäkringssektorn som redan har etablerade organisationer utomlands väljer att flytta arbetsuppgifter till länder där lönekostnaderna är lägre än i Sverige.

— Finansmarknaden befinner sig just nu i en fas av ökade kostnader till följd av höjda kapitalkrav och ultralåga räntor som riskerar att urholka de framtida pensionerna. Att i det läget införa en extra skatt på arbete som innebär kraftigt höjda personalkostnader är obegripligt. Förslaget ter sig märkligt, inte minst i ljuset av regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, säger Svensk Försäkrings chefsekonom Eva Erlandsson.

Det handlar inte enbart om arbetstillfällen i Stockholmsregionen. Många försäkringsföretag har stora delar av sin kundtjänst- och backofficeverksamhet lokaliserad till mindre orter som Kramfors, Sundsvall och Älmhult.

Försäkringsbranschen karaktäriseras heller inte av några höga löner. En typisk anställd inom försäkringsbranschen har en lön på mellan 25 000‑30 000 kronor och en utbildning motsvarande gymnasium eller kortare.

— Finansskatten riskerar att drabba vissa yrkesgrupper inom försäkringsbranschen och i synnerhet anställda på mindre orter utanför storstadsregionerna. Det kan knappast vara regeringens avsikt.   

 

Om anställda i försäkringsbranschen

  • 47 procent av de anställda inom försäkringsbranschen arbetar utanför Stockholms län.
  • Andelen arbeten som kan automatiseras och utlokaliseras är hög, exempelvis inom skadereglering, kundtjänst och IT.
  • En typisk anställd har en lön mellan 25-30 000 kronor.
  • Medianlönen är 35 900 kronor. Spridningen är stor.
  • Hälften av de anställda har utbildning motsvarande gymnasium på 3 år eller kortare.