Logotype for print

Finansinspektionen ska utreda kapitalkrav för tjänstepensionsföretag

2017-03-20

Regeringen har beslutat att uppdra till Finansinspektionen att ta fram förslag till kapitalbas och kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkring välkomnar att arbetet ska ske efter samråd med försäkringsbranschen.

Frågan om vilka rörelseregler som ska gälla för svenska tjänstepensionsföretag har varit föremål för flera statliga utredningar. Dessutom finns EU-rätt om tjänstepensionsregleringen. I oktober 2016 meddelade regeringen att ett förslag på en ny tjänstepensionsreglering kommer att remitteras under hösten 2017. Det angavs att regleringen kommer att utgå från förslagen i Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande och EU:s reviderade tjänstepensionsdirektiv. För ett starkare konsumentskydd, angav regeringen, kommer det att föreslås att EU-regelverket kompletteras med en förstärkt solvensreglering.

Regeringen tar nu ett steg vidare i lagstiftningsärendet genom att uppdra till Finansinspektionen att arbeta fram förslag till kapitalbas och kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Arbetet ska enligt uppdraget göras efter samråd med Svensk Försäkring och Tjänstepensionsförbundet. Arbetet kommer att bedrivas i snabbt tempo eftersom det ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) redan den 15 augusti i år. Inom ramen för arbetet kommer Finansinspektionen att testa det kapitalkrav som övervägs på försäkringsföretagen.

- Branschen är naturligtvis mycket positiv till att regeringen genom uppdraget till Finansinspektionen tar lagstiftningsarbetet om nya tjänstepensionsregler framåt på ett konkret sätt. Vi välkomnar arbetssättet att kapitalkravet ska arbetas fram efter samråd med branschen och att arbetet innefattar en testperiod för försäkringsföretagen, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. 

Regeringens pressmeddelande

Regeringsuppdraget