Logotype for print

Ökade premieinkomster både på Liv- och skadeförsäkring

2017-08-28

Premieinkomsterna för hela branschen har ökat med 12 procent om man jämför med motsvarande period för ett år sedan.

Premieinkomsterna i försäkringsbranschen var 337 miljarder under det senaste året (perioden kvartal 3 2016 till och med kvartal 2 2017). Livförsäkring står för 75 procent av premieinkomsterna och skadeförsäkring för 25 procent. Premieinkomsterna för hela branschen har ökat med 12 procent om man jämför med motsvarande period för ett år sedan.

Excelfil med grafer och tabeller finns längst ned på denna sida

Livförsäkring

Premieinkomsterna inom livförsäkring uppgick till 255 miljarder kronor under det senaste året. Om man bortser från inflyttat kapital och fribrevsuppräkningar på 30 miljarder så uppgick de inbetalda premierna till 225 miljarder kronor, varav de konkurrensutsatta försäkringarna stod för 207 miljarder kronor.

Premieinbetalningarna till livförsäkringar har ökat med 12 procent under det senaste året. Inbetalda premier har ökat från 186 till 207 miljarder kronor.

Av de inbetalda premierna gick 57 procent till tjänstepensionsförsäkring och 35 procent till kapitalförsäkring. Resterande 8 procent utgjordes främst av grupplivförsäkring, privat pensionsförsäkring samt ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring.

På fem års sikt har de inbetalda premierna stigit med 57 miljarder kronor eller 37 procent. Tjänstepensionsförsäkringen har ökat med 32 miljarder kronor, kapitalförsäkringen har ökat med 30 miljarder kronor medan privat pensionsförsäkring har minskat med 6 miljarder kronor.

I marknadsandelarna av inbetalda premier inom livförsäkring för den senaste 12-månadersperioden ingår både gamla och nytecknade försäkringar. De fem största bolagen omfattar 55 procent av de totalt inbetalda premier inom livförsäkring som uppgick till 207 miljarder kronor.

Excelfil med grafer och tabeller finns längst ned på denna sida

Skadeförsäkring

Premieinkomsterna inom skadeförsäkring uppgick till 79 miljarder kronor under det senaste året. Det är 2 miljarder kronor mer än för ett år sedan.

Av premieinkomsterna går 37 procent till trafik- och motorfordonsförsäkring, 20 procent till hem- och villaförsäkring, 18 procent till företag- och fastighetsförsäkring och 13 procent till sjuk- och olycksfallsförsäkring. Resterande 12 procent utgörs främst av övrig egendomsförsäkring (t.ex djurförsäkring), ansvarsförsäkring, inkomst- och avgångsbidragsförsäkring mm.

På fem års sikt har premieinkomsterna stigit med 15 miljarder kronor eller 23 procent. Motorfordonsförsäkring har ökat med 5 miljarder, sjuk- och olycksfallsförsäkring med 3 miljarder och hem- och villaförsäkring med 3 miljarder kronor. Företag- och fastighetsförsäkring har minskat med en miljard kronor under samma period.

Marknadsandelarna av premieinkomsten inom skadeförsäkring för den senaste 12-månadersperioden visar att de fem största bolagen omfattar 83 procent av den totala premieinkomsten inom skadeförsäkring som uppgick till 77 miljarder kronor.