Logotype for print

Brand- och åskskador vanligast i villor men dyrast i företag och fastigheter

2017-12-06

Årsstatistik över skador orsakade av bränder och åska visar att det är vanligare med brand- och åskskador i villor än i företag och fastigheter, men skador i företag och fastigheter är kostsammare.

Svensk Försäkrings statistik visar att antalet inträffade skador orsakade av brand och åska under 2016 var 24 800 (19 300 år 2015). För dessa betalade bolagen ut 4,7 miljarder kronor (knappt 4 miljarder kronor år 2015). De allra flesta skadorna skedde i villor (43 procent), övriga hem (28 procent) och företag och fastigheter (23 procent).

Även om skadorna i bostäder var flest, så var det skador i företag och fastigheter som skadebeloppet var högst, 416 200 kronor i genomsnitt på de senaste fem åren. Motsvarande värde för villor var 113 400 och 36 100 kronor för övriga bostäder. Variationerna mellan olika skador är förstås stor och beror även på vilken typ av fastighet som drabbas.