Logotype for print

Årsmöteskonferens 2017: Vardagstrygghet – Går vi mot ett otryggare Sverige?

2017-05-17

Det högaktuella ämnet vardagstrygghet debatterades flitigt när Svensk Försäkring bjöd in till årsmöteskonferens den 16 maj. Bland årets talare fanns inrikesminister Anders Ygeman, Brås generaldirektör Erik Wennersten och Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring, konstaterade inledningsvis att brottsutvecklingen – med en minskad uppklarandegrad och en tilltagande otrygghet - är oroande. Försäkringsbolagen möter brottsutsatta personer i sin dagliga verksamhet. Många försäkringskunder är frustrerade över att polisen i allt högre grad tvingas prioritera bort vardags­­brott. Denna utveckling riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för trygghet och tillit i samhället.

Vardags­brottsligheten belastar försäkringsbranschen i form av högre skade­kostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse. Ytterst drabbar det försäkringskunderna genom högre premier.

Försäkringsbranschen arbetar sedan länge med brottsförebyggande åtgärder. Försäkringsbolagen är till exempel mycket engagerade i Stöldskydds­föreningens olika brottsförebyggande aktiviteter, som Grann­samverkan. Larmtjänst, ett dotterbolag till Svensk Försäkring, arbetar operativt för att motverka försäkringsrelaterad brottslighet. Larmtjänst jobbar bland annat i nära samverkan med polisen för att motverka de internationella stöldligornas framfart.

Inom kort lanserar Svensk Försäkring en trygghetskommission. Det är en oberoende expertkommission ska lägga fram förslag till konkreta åtgärder för att motverka brottsligheten och minska otryggheten. Den ska även belysa hur försäkrings­branschen kan bidra till minskad otrygghet i samhället. ”Försäkringsbranschen vill kunna erbjuda trygghet genom försäkringar till alla även i framtiden. Vi vill ta ett samhällsansvar och bidra med vår kunskap på detta område”, avslutade Christina Lindenius.

Fler känner sig otrygga i samhället

Fler känner sig otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid. Fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel och det är fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor. Det visar Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU), som presenterades av Brås generaldirektör Erik Wennerström.

Dessvärre har också den faktiska utsattheten för sexualbrott ökat bland kvinnor, från 1,4 procent till 3 procent under senare år. Andelen personer som blivit utsatta för bedrägeri har ökat successivt från 2,5 procent 2006 till 3,5 procent 2015. Erik Wennerström konstaterade att den negativa brottsutvecklingen började redan 2012 och kan således inte, som en del vill göra gällande, kopplas direkt till den stora migrationsströmmen under 2015.

Wennerström menade att det är rationellt att känna otrygghet men påminde samtidigt om att en stor del av befolkningen känner sig trygga i samhället. 61 procent känner också förtroende för rättsväsendet. Det är en mycket hög siffra i en internationell jämförelse.

Gangsterkriminalitet tar stor del av polisens resurser

Antalet skjutningar och mord har inte ökat i Malmömen brottsligheten har förändrats. Gangsterkriminalitet med unga män som har tillgång till vapen och som begår rena avrättningar på gatan har ökat. Det konstaterade Stefan Sintéus, polismästare i Malmö. Polisen i Malmö har fokuserat sina insatser på 205 brottsaktiva ungdomar som står för en hög andel av brottsligheten. De är inte särskilt välorganiserade utan rör sig i olika konstellationer. Många står utanför samhället och lever helt på brottslighet. En viktig uppgift för samhället är att fånga upp riskpersoner i tidig ålder. Sintéus menade att även näringslivet kan bidra. Det behövs goda förebilder som till exempel kan erbjuda praktikplatser och styra bort ungdomar från brottslighet. Han efterlyste också bättre verktyg för polisen, bland annat när det gäller vapeninnehav och bedrägeribrottslighet. Lagstiftningen är föråldrad och inte anpassad till dagens typ av brottslighet.

Regeringen bjuder in till dialog med försäkringsbranschen

Inrikesminister Anders Ygeman höll med om att det finns stora utmaningar som måste mötas med åtgärder. Men allt är inte nattsvart. Den totala brottsligheten har sjunkit över tid och det dödliga våldet minskar. I både Malmö och Göteborg har flera grovt kriminella personer gripits under de riktade insatser som genomförts mot gängkriminalitet. Inrikesministern lyfte även fram viktiga åtgärder som regeringen genomfört för att motverka de internationella stöldligornas framfart, däribland ID-krav på färjor, fordonskameror vid gränser och ett brottsförebyggande program. Han välkomnade även insatser från näringslivet. Bör till exempel inte försäkringsbolagen kunna ställa högre krav innan de betalar ut ersättning för cykelstölder? Hur många har egentligen tillgång till stöldsäkra cykelställ, undrade Ygeman som själv cyklar till arbetet.

Företrädare för försäkringsbolagen, som var väl representerade i publiken, erbjöd sig att bidra till goda insatser. Och inrikesministern bjöd på stående fot in till fortsatt dialog med branschen.

Svensk Försäkrings ordförande Bengt-Åke Fagerman påpekade avslutningsvis att det krävs engagemang från många och goda motkrafter för att möta en negativ utveckling. Genom Trygghetskommissionen vill försäkringsbranschen bidra med fakta och kunskap. Han välkomnade också initiativ från andra aktörer. ”Det är min förhoppning att vi om några år kan mötas på temat Vi går mot ett tryggare Sverige”.