Logotype for print

Antalet stormar varierar stort mellan åren

2017-01-16

Antalet stormar och skador varierar stort mellan olika år. Stormar kan orsaka många skador och stora skadekostnader. Försäkringsbolagen ersätter i regel skador vid vindhastigheter över 21 m/sekund.

Antalet stormar och skador varierar stort mellan olika år. Det mest dramatiska året hittills var 2005 då stormen Gudrun orsakade över 90 000 skador motsvarande kostnader för försäkringsbolagen på 3,8 miljarder kronor.

Under 2015 inträffade fem stormar av större karaktär, som fick namnen Egon, Freja, Gorm, Helga och Staffan. Totalt antal stormskador uppgick till 24 200 till en skadekostnad på 750 miljoner kronor för försäkringsbolagen. Under 2016 har det inte varit några större stormar.  

 

Hur gäller försäkringar vid storm?

Villa-, fritidshus- och fastighetsförsäkringar ger i regel ersättning för skador som har uppkommit vid storm om vindhastigheten är över 21 m/sekund. Vissa föremål, som till exempel bryggor och flaggstänger brukar inte ersättas. 

På Konsumenternas Försäkringsbyrå finns mer information för dig som är privatperson om hur försäkringen gäller vid storm.