Logotype for print

A Blueprint for Pensions - Insurance Europes rapport om pensioner

2017-02-24

Den europeiska intresseorganisationen för försäkring, Insurance Europe, har tagit fram en rapport om pensioner – A Blueprint for Pensions. I rapporten pekar Insurance Europe på de utmaningar och möjligheter som finns med att få Europas invånare att spara tillräckligt och på rätt sätt inför sin pensionering.

I rapporten föreslås bland annat att det behöver skapas en medvetenhet om behovet av att spara, exempelvis genom informationsnav liknande det vi har i Sverige genom Min Pension. Det föreslås även att det behövs effektiva ekonomiska drivkrafter i form av skattesubventioner för kompletterande sparande till pensionen.

- Jag tycker att det är mycket positivt att frågan om hur enskilda kan spara till sin pension lyfts i olika sammanhang. Vi vet att spridningen mellan vad olika individer får i pension relativt sin slutlön är mycket stor i Sverige. Det innebär att det behöver finnas sparformer som kan ta tillvara enskilda individers olika behov av sparande, säger pensionsekonomen Eva Erlandsson.

Ett exempel på en sådan sparform är det förslag om matchning som Svensk Försäkring lämnade i sin rapport Långsiktigt försäkringssparande – ett ekonomiskt skydd för en trygg ålderdom, där tanken är att staten matchar en individs sparande givet att sparandet är bundet till pensioneringen.

Insurance Europes rapport: A Blueprint for Pensions