Logotype for print

Regeringens förslag riskerar leda till mindre vård

2022-06-16

Regeringen har nu överlämnat propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården till riksdagen. Svensk Försäkring menar att förslagen riskerar att leda till mindre vård om de röstas igenom i riksdagen.

Regeringen har överlämnat propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården till riksdagen. Propositionen innehåller bland annat ett av de förslag som lämnades av Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar i ett betänkande hösten 2021.  

Den utredningen hann knappt avslutas innan en ny utredning tillsattes, Förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården. Denna nya så kallade bokstavsutredning har ett mycket konkret uppdrag: Ta fram ett förslag som förhindrar privata vårdgivare att samtidigt sälja vårdtjänster till regioner och försäkringsbolag. Utredningen har enligt uppgift fått förlängt till den 15 juli. 

- Vi ser ett mönster i att regeringen under valår tillsätter utredningar och lämnar förslag som syftar till att begränsa sjukvårdsförsäkringar. Vanligen är bakgrunden till förslagen närmast anekdotiska och i debatten hänvisas till källor som media i stället för till regeringens egna utredningar, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.  

I propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården föreslår regeringen att när regioner ingår avtal med en privat vårdgivare, som utöver regionen har ytterligare uppdragsgivare, ska det av avtalet framgå hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar utförandet av de uppgifter som har lämnats över från regionen och hur detta ska följas upp. Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2024.  

Lagrådet ansåg att det var svårt att bedöma vilka syften förslaget egentligen har och att regionerna behöver få vägledning för hur de ska utforma sina avtal. Regeringen anser att avtalen redan i dag innehåller villkor om det som ska utföras. Det regeringen vill komma åt handlar snarare om att regionerna och försäkringsbolagen avtalar om olika väntetidsgarantier med privata vårdgivare. Regeringen ser en risk för att de offentligfinansierade patienterna därmed får vänta längre på vård än de annars hade fått göra. 

- Det är fullt tillåtet för vårdgivare att använda olika väntetider så länge som den som har det största behovet ges företräde till vården. Ingen av de utredningar och analyser som regeringen har tagit initiativ till har kunnat visa att patienter med sjukvårdsförsäkring får förtur, tränger undan patienter från den offentligfinansierade vården eller att avsteg från behovsprincipen har gjorts. Det är inte sjukvårdsförsäkringen som är orsaken till de långa köerna inom den offentligfinansierade vården, säger Eva Erlandsson. 

Motionstiden för propositionen går ut den 3 oktober, det vill säga efter valet.