Logotype for print

Kommentar till Nationella Expertrådet för klimatanpassnings första rapport till regeringen

2022-02-10

Svensk Försäkring välkomnar den analys som genomförts av Nationella Expertrådet för klimatanpassning av de behov till förstärkning av klimatanpassningsåtgärder som behöver åtgärdas. Den omfattande rapporten har nu lämnats över till regeringen.

Staffan Moberg, jurist

 

- Ska Sverige lyckas med klimatanpassning av samhället till rimliga kostnader måste lagstiftning ändras, riktlinjer tas fram och politiken peka ut vägen. Många av dessa frågor lyfts förtjänstfullt fram i rapporten, säger Svensk Försäkring klimatanpassningsexpert, Staffan Moberg.

Några av rapportens frågor som Svensk Försäkring skulle vilja lyfta fram är:

  • Bättre klimatinformation till samhället om hur klimatförändringarnas utveckling och hot
  • Finansiering och ansvar behöver ses över
  • Förlängt skadeståndsansvar till 25 år för byggprojektörer och kommuner
  • Inrättande av en nationell samverkansplattform mellan offentliga och privata aktörer
  • MSB:s klimatanpassningsanslag för åtgärder föreslås breddas och utökas kraftigt
  • Tydlighet kring havsnivåhöjning och hänsyn till ny bebyggelses livslängd

Svensk Försäkring kommer att bevaka om klimatanpassning förs upp på den politiska dagordningen inför höstens val. Det finns nu en förhoppning om att såväl regeringen samt de övriga politiska partierna förstår att klimatarbetet inte endast består i huruvida kärnkraft eller vindkraft ska byggas.