Logotype for print

Svensk Försäkring deltar på Järvaveckan

Svensk Försäkring deltar i ett seminarium under torsdagen på Järvaveckan. Förutom projektdeltagare Ulrica Loeb finns även Pär Karlsson, senior utredare, med från Svensk Försäkring. Pär modererar det seminarium som kommer att hållas på temat “Varför Hemförsäkring” som är ett branschgemensamt initiativ med syfte att minska antalet personer som saknar hemförsäkring.

Svensk Försäkring deltar även i Dina Försäkringars tält under dagen.

Datum: 30 maj