Logotype for print

Pensionerna kommer inte räcka till oss alla

2019-04-23

Regeringen måste underlätta privat pensionssparande.

DEBATT. Trots att Pensionsgruppen höjer pensionsåldern, garantipensionen och bostadstillägget för pensionärer, kommer många inte kunna leva på sin pension.  Vi föreslår ett nytt pensionssparande för låg- och medelinkomsttagare.

En målsättning som lyfts fram från många håll är att alla ska få 70 procent av sin slutlön i pension. För låg- och medelinkomsttagare kan det vara mindre än många förväntar sig. Exempelvis ger en slutlön på 21 500 kronor per månad endast 15 450 kronor per månad före skatt i allmän pension och tjänstepension. Även om det motsvarar över 70 procent av slutlönen, är pensionen låg i kronor räknat. Det går inte att leva på procent som pensionär.

Behovet av att spara till sin pension är förstås olika stort hos olika individer. Det beror på hur vårt yrkesliv sett ut. Långa perioder av deltidsarbete ger ofta en lägre pension. Ett sparande ger en möjlighet att utjämna sina inkomster över hela livet, även för de med lägre inkomster.

Fram till 2016 sparade 1,9 miljoner personer till sin pension genom det avdragsgilla privata pensionssparandet. Av dem hade 125 000 kvinnor och 46 000 män en inkomst under 200 000 kronor per år. De sparade i genomsnitt omkring 350 kronor per månad. Denna möjlighet finns inte längre och vi ser nu av Svensk Försäkrings senaste statistik att utbetalningarna från det privata pensionssparandet minskar.

Sverige är ett av få länder som inte uppmuntrar privat pensionssparande. Försäkringsbranschen föreslår att ett nytt privat pensionssparande – matchning – införs som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.

Matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år.

För att få tillgodogöra sig matchning bör staten ställa krav på att individen inte tar ut sparandet före 61 års ålder och att det måste tas ut minst 5 år. På så sätt säkerställs att sparandet verkligen används till pension.

Med ett privat pensionssparande kan sparandet anpassas efter enskilda behov och jämna ut för händelser genom livet som annars riskerar att leda till en låg pension. Vi uppmanar regeringen och pensionsgruppen att införa ett privat pensions­sparande genom matchning.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring
Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 2019-04-22