Logotype for print

”Sjukvårdsförsäkringar är bara ett komplement”

2018-05-28

REPLIK - John Lapidus och Daniel Suhonen skriver 27/5 på SvD Debatt att privata sjukvårdsförsäkringar innebär att människor kan köpa sig förtur i vården och tränga undan offentlig vård. Det är en missuppfattning. Patienter som har en sjukvårdsförsäkring går inte förbi kön till den offentliga vården.

Privata vårdgivare levererar enligt Hälso- och sjukvårdslagen i första hand den vård som är avtalad med landstinget. Därefter, endast i mån av utrymme, kan de ta emot försäkringspatienter. Den privata sjukvårdsförsäkringen kan heller aldrig ersätta den offentliga vården. Helt enkelt för att den inte omfattar alla delar av vården. Sjukvårdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga vården och utgör i dagsläget omkring 1 procent av de totala kostnaderna för vård i Sverige.

Lapidus och Suhonen verkar inte förstå vare sig vad riksdagsbeslutet från 16 maj om beskattning innebär eller vilka grupper av individer som träffas av det. Självklart ska arbetsgivare ha avdragsrätt om den anställde förmånsbeskattas. Det är en av de mest grundläggande principerna inom inkomstbeskattning.

Majoriteten av de 430 000 personer som har sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivare är låg- och medelinkomsttagare i småföretag i branscher som byggnation och anläggning, detaljhandel och tillverkningsindustrin. För dessa fungerar försäkringen som en modern företagshälsovård – den är en viktig del i arbetsmiljöarbetet – och den bidrar till ökad trygghet för både anställda och deras arbetsgivare.

Regeringens förslag ska införas rekordsnabbt – mindre än 6 veckor efter riksdagsbeslutet. Det ger en extremt kort tid för arbetsgivare och anställda att förstå vad förslaget innebär i kronor och ören, samt fatta beslut om de ska behålla sjukvårdsförsäkringen eller inte. Förslaget är dessutom så ogenomarbetat att det inte ens är givet vad det är som ska beskattas. Det saknas skattemässiga definitioner av centrala begrepp som förebyggande insatser och rehabilitering. Vilken skatt som tas ut av den enskilde beror på vilken tolkning Skatteverket framöver väljer att göra av begreppen. Det innebär att tusentals anställda riskerar att träffas av beskattning i efterhand.

Vi vet att välfärdens långsiktiga finansiering står inför stora utmaningar. Försörjningsbördan ökar i takt med att allt fler lever längre och är i behov av vård och omsorg samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar. Till det kommer stadigt ökande krav på vårdens kvalitet och innehåll. Det gör frågan om välfärdens framtida finansiering till en av de viktigaste och svåraste frågorna vi står inför.

Istället för att fastna i ideologiska återvändsgränder önskar vi att debatten breddas och ger utrymme för att diskutera lösningar. I det avseendet anser vi att sjukvårdsförsäkringen har en viktig roll att fylla som komplement till den offentligt finansierade vården. Den långsiktiga vinsten av detta borde även regeringen och Vänsterpartiet kunna se. Och oppositionen bör omedelbart dra tillbaka förslaget om förmånsbeskattning om man kommer till makten efter höstens allmänna val.

Anna Pettersson Westerberg
chefsekonom Svensk Försäkring
Eva Erlandsson
senior ekonom, Svensk Försäkring

Repliken ”Sjukvårdsförsäkringar är bara ett komplement” på svd.se

Artikeln av Lapidus och Suhonen finns på svd.se