Logotype for print

Nej Sjöstedt, du har fel om försäkringarna

2017-06-01

Replik från Svensk Försäkring om privata sjukvårdsförsäkringar och vårdkön

Jonas Sjöstedt förvånas över att de borgerliga partierna och SD vill stoppa ett förslag som ska säkerställa att de som har en sjukvårdsförsäkring inte går före i vårdkön.

Vi är inte förvånade. Detta garanteras nämligen redan i befintlig lagstiftning, vilket Lagrådet och flera remissinstanser konstaterar. Trots det valde regeringen att gå vidare med förslaget.

Det finns i dag ett brett stöd för en offentligt finansierad välfärd i Sverige. Kvaliteten på vården håller i dag en mycket hög klass. Problemen ligger i en låg tillgänglighet. Där ligger Sverige i botten jämfört med övriga länder inom EU. Det är också sannolikt skälet till varför antalet sjukvårdsförsäkringar, som står för 1 procent av de totala vårdkostnaderna, ökar.

Medborgare upplever ibland att de först nekas vård av landstinget men att de sedan får vård genom sjukvårdsförsäkringen. Har de då köpt sig förbi kön? Nej.

Problemet är att landstingen inte alltid köper upp tillräckligt med vård för att uppfylla medborgarnas förväntningar. 

Varför lägger inte Sjöstedt sin energi på att lösa verkliga problem med kroniska sjukdomstillstånd och vårdköer i stället för att kritisera privat sjukvård och sjukvårdsförsäkringar som sannolikt avlastar landstingen?

Och vad ska Sjöstedt skylla på om dessa beskattas så hårt att de försvinner helt?Grundproblemet kommer att finnas kvar - ett glapp mellan den vård skattebetalarna får och vad de förväntar sig.

Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring
Anna Pettersson Westerberg, chefsekonom Svensk Försäkring

Repliken på aftonbladet.se