Logotype for print

Storm och översvämning – så här fungerar försäkringsskyddet

Vad är det som gäller vid översvämning och storm? Vi har sammanställt en översikt för det.

 

Vad gäller vid översvämning?

I dag erbjuder den svenska försäkringsbranschen ett omfattande skydd mot översvämningsskador. Ersättning för översvämningsskador ingår i grundskyddet för alla fastighetsförsäkringar. Detta innebär att alla konsumenter samt små och medelstora företag har ett gott försäkringsskydd.

En förutsättning för att en skada ska betraktas som en översvämningsskada är att den uppstår i samband med skyfall. Med det menas att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn. Försäkringarna ersätter skador på villor eller fritidshus när skadorna orsakats av att vattnet rinner in från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster eller om det inomhus trängt upp vatten genom någon avloppsledning. Skador som däremot beror på dålig dränering ersätts inte. Inte heller skador som drabbar tomtmarken.

Om det skulle vara så att man inte kan bo kvar i sitt hus medan skadan åtgärdas så kan försäkringsbolag ersätta merkostnader för annat boende.

Vad gäller vid storm?

Villa-, fritidshus- och fastighetsförsäkringar ger i regel ersättning för skador som har uppkommit vid storm om vindhastigheten är över 21 m/sekund. Vissa föremål, som till exempel bryggor och flaggstänger brukar inte ersättas. För stormskador gäller en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr beroende på försäkringsbolag.