Logotype for print

Transportstyrelsens framställan gällande avgiftsbemyndiganden för vissa typer av elektroniskt utlämnande av uppgifter

2024-01-18

Svensk Försäkring har inga synpunkter på förslagen i ovan angiven framställan.

Remiss av Transportstyrelsens framställan gällande avgiftsbemyndiganden för vissa typer av elektroniskt utlämnande av uppgifter ur vägtrafikregistret och för viss uppdragsverksamhet.