Logotype for print

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget om pausad tjänstepension

2024-03-22

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen om flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, men önskar förtydliganden på några områden.

Eva Erlandsson, senior ekonom

Förslagen om flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto öppnar upp för att pensionärer som har påbörjat uttag av tjänstepension ska kunna göra uppehåll – pausa – en påbörjad utbetalning under de fem första åren. Det föreslås även att det ska kunna vara möjligt att ändra utbetalningstiden efter att den har påbörjats.

- Vid sidan av att förslagen bidrar till att stärka såväl pensionerna som arbetslinjen är det mycket positivt att äldre personers arbete uppmuntras och att deras kompetens nu kan tas tillvara i högre utsträckning, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.