Logotype for print

Stärkt konstitutionell beredskap

2024-03-27

Svensk Försäkring är generellt positiv till att Sveriges konstitutionella beredskap stärks i enlighet med de förslag som lämnas i betänkandet. Vi har vid en samlad bedömning inga invändningar mot förslagen.

(SOU 2023:75)