Logotype for print

Säkerhetsdeposition vid hyresavtal

2024-01-17

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Justitiedepartementet Ds 2023:32