Logotype for print

Ökad kontroll över tandvårdssektorn

2024-03-27

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över betänkandet Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82) och vill framföra följande synpunkter.

Den systematiska och organiserade brottsligheten påverkar många delar av samhället, inklusive försäkringsbranschen, och dess utbredning har blivit alltmer omfattande. Svensk Försäkring välkomnar därför utredarens olika förslag för att öka kontrollen över tandvårdssektorn och det intensifierade arbetet med att bekämpa så kallad välfärdsbrottslighet. I övrigt har vi dock inga synpunkter på betänkandets förslag och bedömningar.

(SOU 2023:82)