Logotype for print

Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

2024-01-31

Svensk Försäkring är positiv till att Utbetalningsmyndigheten får tillgång till fler uppgifter, men har i övrigt inga synpunkter på promemorians förslag och bedömningar.

Finansdepartementet, Fi2023/00880