Logotype for print

EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter

2024-03-18

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över förslaget.