Logotype for print

Ett större omtag av arbetsskadeförsäkringen behövs

2024-01-16

Svensk Försäkring välkomnar flera av Arbetsskadeutredningens förslag men efterlyser vidare utredning av en finansieringsmodell som skapar ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att förebygga arbetsskador och främja arbetstagares återgång i arbete.

Arbetsskadeutredningen föreslår bland annat ett fristående arbetsskaderåd med särskilt fokus på kvinnors arbetsmiljöer och att det tillsätts en utredning med uppdrag att se över dagens arbetsskadestatistik. Svensk Försäkring tillstyrker båda dessa förslag.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Det saknas fortfarande forskning och kunskap om vissa yrken, något som kan leda till osakliga skillnader i bedömningar om vad som är en arbetsskada eller inte. Vi välkomnar därför utredningens förslag om att tillsätta ett fristående arbetsskaderåd, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

I januari 2023 fick Arbetsskadeutredningen ett tilläggsuppdrag för att analysera hur finansieringen av arbetsskadeförsäkringen i större utsträckning skulle kunna ta hänsyn till risker i enskilda arbetsmiljöer genom att öka arbetsgivares ekonomiska drivkrafter. Utredningen landar i bedömningen att det i dag saknas nödvändiga förutsättningar för att lämna förslag i denna del.

- Även om frågan om differentierade avgifter inom försäkringen är komplex anser vi att den är värd att utreda närmare. Arbetsgivare har konkreta möjligheter att påverka risken för olycksfall och sjukdom på arbetsplatsen samtidigt som dagens arbetsskadeavgift är lika för alla. Det är olyckligt, säger Eva Erlandsson.