Logotype for print

E-tjänst för inlämning av bouppteckningar

2024-02-20

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven promemoria.

Skatteverkets promemoria E-tjänst för inlämning av bouppteckningar; Ju2023/01440