Logotype for print

Digitala förmånstagarförordnanden underlättar för kunderna

2024-07-05

Svensk Försäkring begär i en skrivelse till Justitiedepartementet en lagändring som gör det möjligt att elektroniskt underteckna ett förmånstagarförordnande. I dag finns formkrav som i praktiken innebär att undertecknandet måste ske för hand.

–En möjlighet att även underteckna elektroniskt skulle underlätta för försäk­rings­bolagens kunder, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring. Kunderna förväntar sig i allt större utsträckning att kunna hantera försäkringsärenden digitalt. För branschen är det viktigt att kunna leva upp till förväntningarna.

Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Nuvarande krav på egenhändigt undertecknande ska säkerställa att det är försäkringstagaren som har gjort förordnandet och att det återspeglar hans eller hennes vilja. I Svensk Försäkrings yttrande framhålls att detta är möjligt även med elektronisk underskrift. Elektronisk underskrift får i dag användas för att underteckna andra viktiga handlingar – t.ex. självdeklarationer - och vid ett flertal kontakter med myndigheter och företag.

Genom ett förmånstagarförordnande kan en försäkringstagare bestämma att försäk­rings­beloppet ska tillfalla någon annan. I dag krävs att försäkringstagaren egenhändigt undertecknar ett sådant förordnande.