Logotype for print

Bolagsverkets hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt

2024-01-22

Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan angiven remiss.

Bolagsverkets hemställan om författningsstöd för att ge Bolagsverket bemyndigande om föreskriftsrätt för anmälningar som kommer in på papper; Ju2023/01087