Logotype for print

Betänkandet Framtidens dataskydd - Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden

2024-04-16

Svensk Försäkring begränsar sitt remissvar till förslagen som rör SPAR. Svensk Försäkring anser att ytterligare ändringar bör göras genom att för samordnings-nummer även identiteter som inte är styrkta eller sannolika registreras i SPAR. Det bör då framgå att identiteten inte är styrkt eller sannolik.

(SOU 2023:100); Fi2023/03321