Logotype for print

Automatiserad körning

2024-01-16

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen anser att förslaget att tillåta automatiserad körning på ett bestämt utpekat område, enligt förutbestämda rutter samt inom angivet parkeringsutrymme är en lämplig utgångspunkt för ett automatiserat körsystem. Detta är förstås under förutsättning att det kan genomföras på ett säkert och med väl utprovade samt testade system.

Läs hela remissvaret nedan