Logotype for print

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

2024-03-12

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Fi2024/00365