Logotype for print

Utkast till lagrådsremiss Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

2023-02-20

(Fi2022/02140)

Svensk Försäkring, som har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remis, avstår från att yttra sig.

7. Utkast till lagrådsremis Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut Fi2022 02140.pdf