Logotype for print

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet

2023-05-29

SOU 2023:1

I ett gemensamt yttrande vill Svensk Försäkring och Larmtjänst[1] framföra följande synpunkter på betänkandet Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1).

[1] Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkring som tillhandahåller branschgemensamma tjänster åt främst skadeförsäkringsföretagen i syfte att motverka försäkringsrelaterad brottslighet.

30. Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023 1) JU2023 00373.pdf