Logotype for print

Remiss Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

2023-05-08

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Transportmarknadsenheten

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring menar att det är olyckligt att Sverige väljer att göra en organisatorisk ändring av slag som föreslås i remissen. Avsaknaden av tidigare etablerat samarbete kan på sikt leda till att järnvägsföretagen kommer att ha olika bild av säkerhet, göra olika tolkningar av UIC:s lastsäkringsmetoder och vara utan en gemensam utbildningsplattform.

Svensk Försäkring förespråkar harmonisering och förutsebarhet avseende tillämpliga nationella och internationella regerverk.

21. Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg dnr LI2023 01430.pdf