Logotype for print

Remiss av förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet

2023-09-15

(Fi2022/02631)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring

Johan Lundström                              Rickard Sobocki

49. Förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet (Fi2022 02631).pdf