Logotype for print

Remiss av förslag till ändringsföreskrift gällande Sjöfartsverkets föreskrifter gällande lots

2023-10-31

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig avseende rubricerad remiss.

Remiss av förslag till ändringsföreskrift gällande Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

59. Sjöfartsverkets lots- och lotsavgifter dnr 23-05506.pdf