Logotype for print

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt

2023-10-27

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i
delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram
av NSD.