Logotype for print

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

2023-02-20

(DAC 8) (Fi2022/03329)

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD.

 

 

 

Svensk Försäkring

 

Svensk Försäkring

 

 

 

Johan Lundström

 

Ronja Wildenstam

6. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011 16 EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8) (Fi2022 03329).pdf