Logotype for print

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet

2023-10-03

Svensk Försäkring har inga invändningar mot EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet.