Logotype for print

Remiss av EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

2023-09-22

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD.