Logotype for print

Promemorian Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

2023-05-03

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om förslagen i den remitterade promemorian.

20. Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden dnr Fi2023 01257.pdf