Logotype for print

Promemorian Ändrade belopp i euro i försäkrings-rörelselagen

2023-05-09

Fi2023/00836

Svensk Försäkring har inga invändningar mot förslagen i ovan angiven remiss.

22. Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen; Fi2023 00836.pdf