Logotype for print

Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

2023-04-14

Ds 2023:2, KN2023/02037-1

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot förslagen i ovan angiven promemoria.

13. Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har medelats i en annan stat; Ds 20232.pdf