Logotype for print

Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöver-trädelser

2023-11-10

Svensk Försäkring begränsar sitt remissvar till förslagen i 5 och 6 §§. Vi tillstyrker förslaget i 5 § och förslaget i 6 § att företag under Finansinspektionens tillsyn som erbjuder finansiella tjänster och som är skyldiga att efterleva lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism får behandla personuppgifter för kontroller mot sanktionslistor. Vi utgår då från att försäkring ingår i begreppet finansiella tjänster, vilket bör förtydligas.